Hoppa till innehåll

Logistiker

YH Transporttjänster

Dag, 400 poäng

Utbildningen Logistiker på Campus Telge är en platsbunden, eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan.

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Det är något som berör alla företag och har stor betydelse för framtiden vid sidan av utbyggnaden av infrastrukturen. Jobben som utbildad Logistiker finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensions-avgångar.

Utbildningstiden är heltid med undervisning 2-3 dagar i veckan. Kursplanen, i kombination med LIA-perioder(lärande i arbete) ger dig en stark grund att stå på när du kommer ut i arbetslivet.

Förkunskapskrav

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav:
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
3. har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
4. har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.
5. har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.
 
Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna i Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 alternativt Svenska A/Svenska som andraspråk A, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska A, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 1a/Matematik 1b/Matematik 1c, alternativt Matematik A eller motsvarande kunskaper.
Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se
 
Följande särskilda behörigheter behöver
också vara uppfyllda:
1. Godkänt betyg i någon av kurserna
Matematik 2a/Matematik 2b/Matematik 2c,
alternativt Matematik B eller motsvarande
kunskaper.
2. Godkänt betyg i kurserna Logistik 1 eller
Spedition och transport eller motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt.
Obs! Dessa kurser kan ersättas med
yrkeserfarenhet.

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven finns det möjlighet för anordnaren att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln/paragrafen (MYH förord). Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är dock beroende på den sökandes bedömda förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Preparandutbildning
För den som inte uppnår formell behörighet avseende logistik erbjuds eventuellt en preparandutbildning under sommaren. Kontakta oss för mer information om det.

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan innan ansökningstiden löper ut.
OBS! Avslutar du studier som krävs för behörighet efter det att ansökningstiden är slut måste du meddela oss det för att kunna delta i urvalet/antagningen till utbildningen.
 
Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokument funktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakt oss på Campus Telge.
 
 Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

LOGISTIKER H21

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

1 Start

 1. Kursstart 2550639

  Startdatum
  Ansökan stänger
  Slutdatum

  Beskrivning

  Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan.

  OBS! Betygsutdrag från www.antagning.se godtas ej, endast kopia på original betyget är giltigt.
  OBS! Bilagor ska bifogas digitalt.