Hoppa till innehåll

Säkerhetsingenjör

Säkerhetstjänster

Dag, 300 poäng

Denna utbildning är till för dig som vill jobba med modern säkerhetsteknik samt att planera och leda arbete med att ta fram avancerade säkerhetslösningar och integrera dessa i befintliga system.

Utbildningen förmedlar specialiserade kunskaper om aktuell säkerhetsteknik samt de lagar och normer som reglerar branschen. Du får kunskap om den nya digitala säkerhetstekniken och lär dig integrera den i andra system. Det handlar om att kunna hitta komplexa tekniska säkerhetslösningar och integrera olika system oavsett om de är mekaniska eller digitala.

Du får kunskap om säkerhetsteknik ur ett helhetsperspektiv och kringliggande faktorer som påverkar förutsättningar och funktioner. Du får lära dig om avancerade funktioner hos lås, larm, säkerhetssystem, styrsystem och övervakningssystem. Efter utbildningen kommer du ha kompetens att kunna genomföra en certifiering till “Behörig ingenjör – CCTV” och “Behörig ingenjör – inbrottslarm”.

Delar av utbildningen är förlagd ute i arbetslivet genom kurserna Lärande i Arbete. Här får du praktisk erfarenhet av branschen och din framtida yrkesroll.

Efter avslutad utbildning har du kompetens att jobba som:

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs att du:
 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan
Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se. Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Särskilda förkunskaper/villkor

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

El- och enerigprogrammet

 • Praktisk ellära, 100p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100p

Eller

Yrkeserfarenhet

 • 1 år heltid
 • Yrkeserfarenhet inom, el, lås, larm, bygg och fastighetsbranschen och industriell produktion, grundläggande tekniska kunskaper samt kännedom om branschen

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet för anordnaren att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen beror ändå på den sökandes bedömda förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
 

Urval

Om det är fler som söker till utbildningen än antalet befintliga studieplatser kommer ett urval att ske. I detta urval kommer följande att vara meriterande:

1. Betyg i gymnasiekurserna Praktiskt Ellära och Lås- och larm eller betyg i motsvarande kurser

2. Yrkeserfarenhet inom bygg- eller säkerhetsbranchen samt erfarenhet av projektledning 

Utöver detta kan ett särskild prov komma att användas där följande egenskaper ger urvalspoäng:

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

SÄK H20H21

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

1 Start

 1. Kursstart 2550635

  Startdatum
  Ansökan stänger
  Slutdatum

  Beskrivning

  Säkerhetsingenjör Hösten 2021 - Hösten 2022

  Nu är ansökan öppen för en ny omgång av utbildningen Säkerhetsingenjör som startar den 27 september 2021. Tänk på att bifoga dokumentation som till exempel betyg och arbetsgivarintyg till din ansökan. Du måste styrka din behörighet. Har du utländska betyg kan det vara en fördel att skicka med en översättning från en auktoriserad översättningsfirma tillsammans med en kopia på originalhandlingarna. Betygsdokument ska alltid vara inskannade original. Undvik att skicka in skärmdumpar från antagning.se eller liknande.