Hoppa till innehåll

Kyl- och värmepumpstekniker

VVS och Fastighet

Dag, 350 poäng

Hösten 2021 startar en helt ny utbildning på Campus Telge: Kyl- och Värmepumpstekniker

En ny karriär med rätt teknisk kompetens
Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.

Kyltekniker är ett bristyrke idag. Branschorganisationen SKVP har gått ut med att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker just nu och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod. Sommaren 2018 gav oss en historisk värmebölja och visade att bristen är större än någonsin. Marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos kylföretagen.

Under vår utbildning får du lära dig om kylprocessen, kyltekniska system, köldmedier (gamla och nya) samt tillhörande komponenter. Du får även en systemförståelse för kyl-, ventilations- och elteknik och får kunskaper om olika energilösningar, energikällor, uppvärmningskällor samt olika energitekniker.

Genom utbildningens kurser kommer du även lära dig att bedöma samt motivera de mest fördelaktiga alternativen vid systemlösningar utifrån miljö-, tillgänglighets-, service- samt driftsäkerhetsaspekter. Du kommer uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket och får även kunskaper som räcker för att kunna klara ett prov för personlig kylcertifiering enligt gällande regelverk.

Efter examen har du färdigheter i att installera kyl- och värmepumpssystem och kompetens att driftsätta och injustera styr- och övervakningssystem samt lägga upp underhållsplaner för dessa.

Förkunskapskrav

För att ha grundläggande behörighet till alla Yh-utbildningar krävas att du uppfyller något av dessa krav:

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

När ni söker måste ni tänka på att bifoga alla handlingar som kan visa på att ni har förmåga att tillgodogöra er utbildningen. Det kommer att öka era chanser att både bedömas behöriga och att bli antagna.

Särskild behörighet

För att vara fullt behörig till denna utbildning krävs även att du har godkända betyg i kurserna

ELLER

Urval

Om det är fler sökande än antalet studieplatser vi kan erbjuda så kommer vi att göra ett urval. I detta urval rangordnas de sökande enligt vissa kriterier. Vi kommer att bedöma:

Urvalspoängen kommer antingen ge er ett erbjudande om plats eller ett erbjudande om en plats på reservlistan.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

KYLV H21

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Extern länk

Mer information (Länk till extern sida.)

Kurser

1 Start

 1. Kursstart 2572021

  Startdatum
  Ansökan stänger
  Utbildninglängd
  Slutdatum

  Beskrivning

  Utbildningen till Kyl- och värmepumpstekniker som startar september 2021 och avslutas våren 2023.